Beeldhouwers

Biografie

Alles bestaat in de tijd.

Het werk van Simon Woudwijk evolueert met de tijd. Centraal staan een aantal symbolen zoals “de wachter” een verbeelding van de mens als ‘levensmedium’, als deelnemer, observator en archivaris van het leven, “het wiel” als teken van en voor (de) tijd, eeuwigheid, immer doorgaande beweging, verandering en dynamiek.

In Simons oeuvre lopen verschillende technieken door elkaar, schilderwerk, waarin de materie verf zelf een centrale plaats inneemt, foto’s o.a. details van (eigen) beelden en bronzen, gemodelleerd met natuurlijke materialen. De werken twee – en drie dimensionaal beïnvloeden elkaar, ze vullen aan of bieden een ander, breder, perspectief. Zo ontstaat werk, autonoom en verbonden, dat als metafoor kan worden gelezen voor de waarneming en de invloed die tijd, context en “kennis” op die waarneming uitoefenen.

Opleiding: Kunst Academie, Rotterdam.

Kunstwerken van deze kunstenaar zijn te koop via A-quadraat. Wij houden een beperkt aantal werken in stock.