Onze persberichten

Verder in de publiciteit

VIND
In tijdschrift voor Kunst en antiek VIND is zomer 2017 een een artikel verschenen over de galerie en de expositie van Thomas Junghans.
Geïnteresseerden kunnen het artikel hier nog eens nalezen.
Kunstkrant
In het maart-april nummer van de Kunstkrant 2018 verschijnt een artikel over A-quadraat waarin aandacht wordt besteed aan de voorjaarsexposities.
Ook dit artikel kunt u hier nog eens nalezen.
 

Uitnodigingen

Wilt U op de hoogte blijven van de exposities en andere evenementen van Galerie A-quadraat, dan kunt u zich inschrijven voor het ontvangen van de uitnodigingen via onze contactpagina.
uitnodiging mei 2018