Beeldhouwers

Biografie

Beeldhouwen is een spel tussen materie, licht en ruimte. In haar allereerste steen had zij de drang de steen in te gaan, maar dat kan niet. Toch creëert Liesbeth ruimte en licht in de steen. Door zaagsnede aan te brengen ontstaan openingen. Die zaagsneden brengen balans tussen materie en uitgespaarde lege tussenruimten, waarbij de doorgang van het licht het speelse en beweeglijke element vormt.
Door het verschuiven van het licht laten de beelden zich door de dag en per seizoen langzaam anders zien. Soms laat het beeld de zon door, op een ander moment blijft het zonlicht in het beeld gevangen.
Met subtiele ingrepen in de steen ontstaan beelden van architectonische eenvoud, rust en verstilling met een suggestie van beweging.

Na haar studie Andragologie aan de RU Utrecht volgde zij de Vrije Academie in Den Haag en de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem, richting vrije kunst.

Kunstwerken van deze kunstenaar zijn te koop via A-quadraat. Wij houden een beperkt aantal werken in stock.